20 fots container P & O Nedlloy

Artikelnr: 180824
20 'container med märkningen av företaget "P & O Nedlloyd".
Tolv individuellt tillgängliga, standardiserade stålbehållare med olika lastkapacitet, färg och etiketter som gör det möjligt i transportkedjan, snabb och enkel lastning och transport av gods på järnväg, lastbil eller på fartyg. Staplade lager de stabila bulkcontainrar ställer imponerande tågstationer eller containerterminaler som nav för internationell handel scenen.
Antal i lager: 8