HNOLL

HNoll AB
HNoll är Rickard från Göteborg. Rickards vision är främst att tillhandahålla detaljerade svenska modeller synliga på svenska spår från 80-talet fram tills idag. Har du förslag eller sitter du på material eller kunskap som kan vara av värdefull karaktär är du varmt välkommen att höra av dig. Kan och vill ni bidra på andra sätt än ovan nämnda förslag är ni varmt välkomna att höra av er.
Mvh Rickard