SJ SJ Gbs

Artikelnr: 609.305
NMJ Topline modell av SJ SJ Gbs 150 2 749-5, typ 631, med Tetra Pak reklam.
Topdetaljert Topline modell av GBS med Tetra Pak reklam och med UIC inskriptioner från 1968. Modellen har alla detaljer på fordonskarossen av 631 typ med synliga helljus annorlunda placerade luftventiler, platt sidodörr, färje krokar och hög bromsplattform med yttre hög handbroms plattform. Fullständig och korrekt inskriptioner för perioden före 1968. Komplett detaljerad underrede, imitation kopplingsanordningens och med fjädrande buffertar. Snabbkoppling och NEM kopplingshållare. L.o.b. 161.1 mm

GBS vagnar var också populär som hyra och / eller privata fordon. Flera större företag hade sina egna vagnar för sin transport. Pågar Bröd, Gullfiber, Edet, Nyckelkund Posten och Tetra Pak var några av dessa. Tetra Pak var upplösning Åkerlund och Rausing (se 604.519-604.520) och blev en världsomspännande företag. Tetra Pak vagnar gick i drift i Sverige och Norge, bland annat
Även vid SJ fanns ett behov av större fordon för lättare gods. SJ beställde under 4505 GBs enheter över 3 typ, 611.631 och 681. Från 1968 vagnar internationell UIC brev Gbs 150 och datornummer i den internationella standarden för privata vagnar med vagnslådor på 12780 mm över buffertbalkar. GBS var en av Sveriges vanligaste moderna godsvagnar, levererades till SJ 1961-1968.

GBS är en standard UIC konstruktion med längd över buffertar på 14020mm som kom i bruk i hela Europa.

Gbs 611 som kom 1961, byggdes 2500 exemplar. Se 608.XXX serien. Denna typ bort vagnssidorna ner.

Gbs 631 byggdes 1905 exemplar 1964 och hade synliga helljus.

Den sista typen Gbs 681 hade en högre dörr delvis rådde lastvolym last och byggdes i 100 exemplar.
Antal i lager: 3